Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół interdyscyplinarny

Czcionka:

Wójt Gminy Lelów Zarządzeniem Nr 84/2011 z dnia 5 grudnia 2011 roku powołał Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Obsługą organizacyjną zajmuje się GOPS w Lelowie.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny liczy 11 osób, w skład którego wchodzą przedstawiciele:

 • GOPS w Lelowie,
 • Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lelowie,
 • Komisariatu Policji w Koniecpolu,
 • Gimnazjum w Lelowie,
 • Szkół Podstawowych w Lelowie,
 • Przedszkola w Lelowie,
 • Ośrodka Zdrowia w Lelowie,
 • Sądu Rejonowego w Myszkowie w osobie kuratora zawodowego
 • Organizacji pozarządowej

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie
 • realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2020              

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

Szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu określa Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Lelów – Zarządzenie Wójta Gminy Lelów z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Lelów


 


 

 

Kalendarium

Marzec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Pogoda

Biuletyn Informacji Publicznej