Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Karta Dużej Rodziny

Czcionka:

W programie uczestniczyć będą mogli członkowie rodziny wielodzietnej:

- rodzic (rodzice) – w tym rodzice zastępczy lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

  •  w wieku do ukończenia 18 roku życia

  •  w wieku do ukończenia 25 roku życia – gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej

  •  w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym (lub znacznym) stopniem niepełnosprawności. Karty wydawane będą bez jakichkolwiek ograniczeń wiekowych.

 

 Zgodnie z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów – składając wniosek o wydanie Karty należy okazać:

 - w przypadku rodziców/ małżonków – dowód potwierdzający tożsamość,

 - w przypadku dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,

 - w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze  szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej jednostce,

 - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w  wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

 - w przypadku dzieci wychowywanych w rodzinie zastępczej bądź rodzinnym domu dziecka – postanowienie o   umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

    Użytkownik Karty może korzystać z ulg, zwolnień i preferencji w instytucjach kulturalnych, sportowo- rekreacyjnych, komunikacji miejskiej i innych.

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lelowie pokój nr 20.

Kalendarium

Marzec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Pogoda

Biuletyn Informacji Publicznej